• Lorem ipsum

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie in onze webshop is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie in onze webshop zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Proluca aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op onze webshop.

Bereikbaarheid van de webshop

De informatie en aanbevelingen in onze webshop kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om onze webshop zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Prijzen, afmetingen, beschikbaarheid bij leveranciers en voorraad

Alle informatie in onze webshop wordt door ons met zorg en aandacht samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er ondanks de controle, verkeerde informatie wordt weergegeven.

Alle prijzen zijn in euro's inclusief de in Nederland van toepassing zijnde BTW (meestal 21%) en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen (eventueel bij leveranciers).

Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving doorgevoerd worden.

Copyright

De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Proluca. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proluca. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Bepaalde (hyper)links in onze webshop leiden naar websites buiten het domein van Proluca, deze zijn geen eigendom zijn van Proluca, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze (hyper)links gevolgd worden, verlaat men onze webshop. Hoewel Proluca selectief is ten aanzien van de sites van leveranciers of partners waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Proluca worden onderhouden wordt afgewezen.

Proluca, Proluca Interiors, Proluca Boutique en Proluca Design zijn geregistreerde handelsmerken van Proluca BV of andere bedrijven binnen de groep. Alle logo's, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.