• Lorem ipsum

Uw aankoop retourneren?

Wij hopen dat u tevreden bent met uw aankopen. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u bij Proluca Interiors uw aankopen altijd tot 30 dagen na ontvangst retourneren.

Retourneren van uw aankopen gaat eenvoudig door het volgen van de volgende stappen:

  1. Download het retourformulier
  2. Controleer uw aankopen en verpakkingen op beschadigingen
  3. Stuur uw aankopen retour naar ons adres: Proluca Interiors - Naarderstraat 30, 1251 BC  Laren
  4. Wij controleren bij ontvangst de artikelen en verpakkingen en storten uw aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo spoedig mogelijk terug (maar uiterlijk binnen 14 dagen).

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over het retourneren van uw aankopen? Neem dan contact met ons op via [email protected].

 

Herroepingsrecht / Retourneren Voorwaarden

Zie onze Algemene verkoopvoorwaarden artikel 5 en 6

5.    Herroepingsrecht bij online aankopen

5.1   Bij de online aankoop van producten heeft de consument, nadrukkelijk niet de zakelijke klant, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

5.2   Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Ons retour adres is Naarderstraat 30, 1251 BC  Laren

5.3   Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat de klant aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

5.4   Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.5   Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5.6   U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

5.7   U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
Dit formulier is hier te vinden: https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx
Dit formulier moet gericht worden aan Proluca B.V., Naarderstraat 30, 1251 BC  Laren, [email protected]

6.    Uitsluiting herroepingsrecht

6.1   Bij producten die niet online zijn aangekocht, geldt geen herroepingsrecht.

6.2   Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht zal plaatsvinden voor producten:
• Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn.
• Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
• Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

ONLINE FORMULIER

Wilt u een aankoop retourneren? Wij vragen u de door ons aangeboden retourprocedure te gebruiken om de afhandeling zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen.

De onderstaande gegevens helpen ons hierbij:

 

Naam:

 

Adres:

 

Ordernummer:

 

E-mail adres:

 

Telefoonnummer:

 

Product:

 

Reden van retournering:

[U bent niet verplicht deze te vermelden. Het helpt ons wel bij het verbeteren van onze dienstverlening – en stellen het erg op prijs.]

 

Bankgegevens:

 

 

Download het formulier Herroepingsrecht.